Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven ontvangen?

U kan zich hier inschrijven op de verzendlijst van onze nieuwsbrieven.
E-mail adres: 
Naam: 
 
 

Onderwerp Nieuwsbrief LPB-kring 2016/9
Ingevoerd Oct 31, 2016
 
Nieuwsbrief Louis-Paul Boonkring
“Wat zoudt ge zonder de vakbonden zijn?”
Kan u deze email niet goed lezen?
Open de email in uw browser.

Mis de volgende activiteit niet!

“Wat zoudt ge zonder de vakbonden zijn?”

Dinsdag 8 november 2016, 19.00u!

Wat moeten vakbonden doen om hun rol niet te lossen? Waarom moeten ze veranderen? Verbeteren? Waarom zijn ze zo essentieel? Hoe enthousiasmeren ze jongeren om zich aan te sluiten?
Aan Jaak Brepoels vragen we om een inleiding te geven. Als auteur van het onvolprezen boek, dat onlangs werd heruitgegeven “Wat zoudt gij zonder ‘t werkvolk zijn?”, zal Jaak zich toespitsen op de rol van de vakbonden.

Historicus en voormalige leraar Jaak Brepoels is al sinds 1983 sp.a-gemeenteraadslid voor de stad Leuven en was van 1995 tot 2012 schepen.

Dan gaan we in gesprek met Jeff Jonckers (coördinator ABVV-jongeren) en met Fatiha Dahmani sectorverantwoordelijke LBC-NVK .
Olivier Pintelon reageert. Olivier is politicoloog & expert sociaal beleid  en lid van de Denktank Poliargus .
Bruno Bauwens van D’Broej, de Brusselse organisatie voor de emancipatie van jongeren, modereert.

Zin TV omkadert de avond met een reportage over jongeren, hun engagement en houding tov de vakbonden. Wat hebben jongeren aan vakbonden?
ZINTV is een vormingscentrum dat concrete tools, praktijk en theorie aanreikt aan burgers uit het associatieve netwerk.

Locatie: het volkshuis in St.Gillis, een historisch pand waar Lenin de arbeiders nog toesprak.

Inkom: 5€
ticket voor het tweeluik: 7€
op n° BE40 001 1199489 63 van de Boonkring.

 

U kan ons mailen: Email LP Boonkring of Email Nieuwsbrief | Hier vindt u onze Website