Archief

Europa en het nationalisme

Datum: 31 januari 2012 20:00
Details :

Europa maakt zijn zwaarste crisis door sinds zijn oprichting. Bij gebrek aan een serieus Europees sociaal-economisch bestuur dat ook waakt over de handhaving van het zo geroemde Europese sociale model, komen de lidstaten alleen én tegenover elkaar te staan in hun strijd tegen de economische en monetaire crisis.

De reacties op de crisis getuigen van een groeiend rechts nationalisme. NV-A in Vlaanderen is geen alleenstaand fenomeen, maar is een  eken des tijds. Nationale tegenstellingen steken de kop op: Walen tegen Vlamingen in ons land, Duitsers tegen Grieken, Nederlanders en  innen tegen de Portugezen,…

Maar ook ter linkerzijde is het verzet tegen de crisis nationaal gekleurd en vaak is “Europa” en niet het neo-liberale beleid de kop van jut.

Hoe kunnen we deze verrechtsing, die zoals vaak gedreven wordt door economische motieven, tegengaan?

De Louis Paul Boonkring en PAC Etterbeek hebben een uniek panel van drie professoren en een vakbondsman,
samengebracht om op deze vraag in te gaan. Vier personen met onderscheiden specialiteiten die we willen confronteren met een vraag: hoe kunnen we een Europese benadering bereiken van de immense problemen waarmee ons sociaal model geconfronteerd wordt en zo het groeiend nationalisme tegengaan?

Bea Cantillon van het Centrum voor sociaal beleid van de Universiteit Antwerpen, houdt al jaren de pols aan onze sociale bescherming en  zij kent als geen ander de uitdagingen voor ons sociaal model.

Ex-politicus en academicus Frank Vandenbroucke tekende een (inmiddels helaas begraven) sociaal-gouvernance model uit voor de  uropese Unie en schetste een sociaal economische agenda voor Europa in crisis.

Mario Telo van “l’institut des études européennes” van de ULB onderzoekt het  gevoerde Europese beleid en leverde heel wat studies af over “het sociaal Europa”.

Patrick Itschert heeft zijn sporen verdiend in de vakbond, na een periode op de studiedienst van het ABVV werd hij algemeen secretaris  an de Europese textielbond, waarna hij een jaar geleden verkozen werd tot adjunct secretaris generaal van het Europees Vakverbond.

Gie Goris stelt de vragen en leidt het gesprek.

Praktisch:
Wanneer? dinsdag 31 januari 2012 om 20u
Waar? ABVV Hoogstraat, 42 te 1000 Brussel.

ism MO*