Archief

Neem nu Chambéry!

Datum: 10 november 2011 20:00
Details :

Het stedenfonds is een programma van de Vlaamse Overheid dat bedoeld is om de steden leefbaarder te maken, de dualisering tegen te gaan en het democratisch bestuur te verhogen.

In Vlaanderen gaan de budgetten naar het betreffend stadsbestuur. Maar ook de VGC krijgt gelden (11.587.000 euro) om deze doelstellingen te realiseren in Brussel. Alleen heeft de VGC geen Gewest- of Gemeentelijke bevoegdheden en is zij een uitsluitend Nederlandstalige overheid. Het is dus geen evidentie om deze doelstellingen te bereiken via de VGC terreinen. En het spreekt voor zich dat een stads- of wijkgerichte aanpak het gebruik van meerdere talen vereist.

Neem nu bij “voorbeeld” wijkhuis Chambéry. Dat krijgt een toelage van het stedenfonds-Brussel voor haar werking. Vlaamse en buitenlandse organisaties komen naar het wijkhuis op studiebezoek om er te kunnen leren van haar geïntegreerde meertalige aanpak ( de succesfactor van het wijkhuis).

En toch wil/kan de VGC de essentiële functies niet meer betoelagen. Hierbij vernietigt zij zelf wat haar visitekaartje van het stedenfonds had kunnen zijn.

We ontrafelen het beleid en de argumenten maar vooral ook de institutionele structuren die tot zulke absurditeiten kunnen leiden. Allez, neem nu wijkhuis Chambéry, toch niet te geloven!

In het wijkhuis Chambéry, Chambérystraat 24, Etterbeek .

Op donderdag 10 november!