Kalender 2018 - 2019

Kana.al Revisited

Datum: 17 november 2018 12:00
Details :

 

Kanal Pompidou, Akenkaai, 1000 BRussel

nederlands:

Wie dacht dat er dezer dagen een frisse wind waaide aan de Kana.alzone aan weerszijden van de Sainctelettesquare en dito brug zou er wel eens “bekaaid” vanaf kunnen komen! Grote sociale en economische uitdagingen staan daar voor de deur in een stadsdeel dat gekenmerkt wordt door zijn ‘arm-rijk’ tegenstelling, een zeer hoge jeugdwerkloosheid en woningnood. Terwijl chique lofts en luxewoontorens als paddenstoelen uit de grond rijzen, wordt de immense Citroëngarage omgebouwd tot museum voor hedendaagse kunst en architectuur.

Een beetje verder is er de levendige site van Allée du Kaai dat verlaten bedrijfsruimtes omtovert tot een zone voor spontane actie en straks tot een heus stadspark. Maar waar blijft de integrale aanpak en visie achter de vastgoedoperaties of het beleid achter Kanal-Centre Pompidou?
Allemaal goed en wel, maar waar vind je blijk van een integrale aanpak en visie als je wat dieper graaft achter vastgoedoperaties op het grond-gebied van Brussel en Molenbeek of het beleid achter bvb. Kanal-Centre Pompidou?
De Boonkring stelt zich de vraag hoe de sociale functie in deze ont-wikkelingszone vervuld kan worden en ontmoet actieve spelers in het georganiseerde middenveld dat duchtig bedreigd wordt door o.m. Jambons kanaalplan.
Tijdens deze herfstnamiddag nemen we geen duik in het kanaal maar focussen we op een aantal spelers zoals Kanal Pompidou, CIVA, het stadsvernieuwingscontract CitroënVergote, Allée du Kaai, Actiris.

 

français:

Un vent neuf souffle le long du canal, côté Sainctelette. La Région de BruxellesCapitale vient de créer Kanal-Centre
Pompidou. L’ancien garage Citroën reconverti en pôle culturel accueillera un musée d’art moderne et contemporain
ainsi qu’un centre d’architecture. Kanal est situé dans une partie de Bruxelles caractérisée par un cruel contraste entre nantis et populations défavorisées.

Face aux grands défs socio-économiques tels que chômage des jeunes et crise du logement, le cercle Louis Paul Boon rencontre des acteurs d’initiatives citoyennes, des spécialistes de l’aménagement du territoire et une penseuse de l’avenir de Bruxelles. Au centre de ce débat, la question se pose comment le projet Kanal pensé par la Région de Bruxelles-Capitale en partenariat avec Centre Pompidou, pourrait remplir une fonction sociale dans cette zone sinistrée et ce, tant du point de vue de l’emploi, de l’accueil des publics et de la programmation artistique.

PROGRAMMA

12:00 Onthaal in hoofdingang Kanal-Centre Pompidou, Akenkaai, 1000 Brussel.


12:10-13:45 Lunchcauserie met Carine Fol, Lid oriëntatiecommissie en artistieke commissie Kanal en directrice CENTRALE for Contemporary art. Toelichting bij de huidige artistieke visie en mogelijke, alternatieve denkpistes en An Fonteyne, noAarchitecten / Atelier Kanal, betrokken bij inrichting Kanal-Centre Pompidou: Hoe zal de architecturale inrichting de museale opdracht vertalen?

14:00 Vertrek verkennende wandeling naar Allée du kaai. D.i. een Spontane Actie Zone aan de Materialenkaai/Havenlaan (een project van Toestand én Leefmilieu Brussel) i.s.m. Perspective.brussels met klemtoon op participatie vanuit buurtverenigingen, lokale actoren in het kader van het stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote.


14:30-15:15 Bezoek aan Allée du Kaai. Situering werking door Tine Declercq, coördinator.
Door leegstaande panden om te bouwen tot tijdelijke socio-culturele centra of beter gezegd ‘Spontane Actie Zones’ willen Allee du Kaai – anders verloren – ruimte beschikbaar stellen voor iedereen, voor kleine burgerinitiatieven met
bijzondere plannen ongeacht hun kapitaal. Ooit een verzameling leegstaande loodsen, nu een voor de ene zeefdrukatelier, voor de andere een skatepark, een f etsatelier, een volkskeuken… kortom een levendige site waar zowel sociale, artistieke als sportieve activiteiten kunnen ontstaan en verder worden ontwikkeld. Eind 2018 maakt Allee Du Kaai plaats voor een nieuw openbaar stadspark. Maar tot die tijd wordt verder gebouwd aan een plek waar iedereen welkom is om elkaar te ontmoeten en in alle rust te kunnen groeien.


15:15-15:45 Terugkeer naar KanalCentre Pompidou.


15:45-17:00 Aansluitend debat in het CIVA met bevraging Kanal-Centre Pompidou vanuit sociaal-economische en cultuurpolitieke invalshoek, participatie van lokale actoren en ‘we own the city’-aanpak.

Charlotte Kokken, (Maatschappij voor stedelijke inrichting) die voor Plan Canal de coördinatie doet van de ontwikkeling in dat gebied.
Yves Goldstein projectcoördinator Kanal-Centre Pompidou
Fatima Zibouh (Actiris - diversiteit, thinktank Qui pense l’avenir de Bruxelles?)
Pieter Van Damme, directeur CIVA, architectuurcentrum in Elsene en Kanal
Bie Vancraeynest, directeur Toestand vzw, en zopas co-voorzitster Kunstenfestivaldesarts

Ieder spreekt zijn of haar moedertaal NL/FR.

PRAKTISCH
• Adres*: Kanal-Centre Pompidou, Akenkaai, 1000 Brussel

Kostprijs: € 25, lunch en toegang** tot KanalCentre Pompidou inbegrepen

** Toegang: wens je de museumpass aan te schaffen? Dan kan dat ter plaatse (€ 50). Deze is t/m 2019 geldig
en geeft gratis (of met korting) toegang tot meer dan 100 musea. Je stort in dat geval enkel vooraf € 15 (lunch)
Na de activiteit kan je met je toegangsticket of je museumpass tot middernacht de huidige expo’s van Kanal - Centre Pompidou bezoeken.

• Je inschrijving is pas geldig na storting van het vereiste bedrag (€ 15 of € 25) op het rekeningnummer BE40 001 1199 489 63 van de Louis Paul Boonkring, p/a Nieuwelaan 60, 1040 Etterbeek; met de vermelding van “Kanal revisited 17/11/2018 en je naam” en dit uiterlijk op 12 november 2018.

* Hoe bereik je KANAL – Centre Pompidou?
Trein: Station Brussel-Noord. Vanaf het station BrusselNoord is het 10 minuten wandelen tot KANAL – Centre
Pompidou. Aanbevolen route: verlaat het station via uitgang ‘Simon Bolivarlaan’. Volg de S. Bolivarlaan tot aan het kruispunt met de Willebroekkaai. Op het kruispunt ga je linksaf. KANAL-Centre Pompidou (voormalige Citroëngarage) bevindt zich aan de rechterkant, op nummer 7.
Metro: Lijn 2 (Elisabeth-Simonis) / halte IJzer • Lijn 6 (Elisabeth-Koning Boudewijn) / halte IJzer. Aan de uitgang
van het station wandel je 5 minuten rechtdoor op de Koning Boudewijnlaan richting KANAL-Centre Pompidou.
Net vóór de brug aan het IJzerplein, ga je rechtsaf (ingang Akenkaai).