Archief

verDEEL en heers

Datum: 8 maart 2017 19:00
Details :

Het begint al met de term deeleconomie.

De economie van de toekomst draait niet meer rond bezit. Delen is het nieuwe
modewoord. Toegang tot producten en diensten worden belangrijker dan bezit.
Commons willen die toegang voor zoveel mogelijk mensen laagdrempelig en
democratisch onder controle houden, andere groepen willen er maximale winst
uit slaan.

Er zijn een groeiend aantal bedrijven die ook beschouwd worden als behorend tot
de deeleconomie, terwijl ze in werkelijkheid gericht zijn op winstmaximalisatie
via het verkopen of verhuren van goederen en diensten. Dat staat veraf van
delen en zet net in op een vermarkting van relaties tussen mensen. Denk hierbij
aan bedrijven zoals Uber, Airbnb en Amazon. Dit fenomeen krijgt ook wel eens
de naam van platformkapitalisme. In het platformkapitalisme krijg je bedrijven
die een gigantische omzet maken, maar daar niks tegenover stellen. Mensen
die actief zijn op deze platforms sluiten geen arbeidscontract af, bouwen geen
rechten op en hebben geen enkele vorm van zekerheid.

Solidariteit, sociale zekerheid … komen zo al snel in de verdrukking.
Vakbonden hebben hierin een essentiële rol te vervullen, ook al omdat
deze economie naadloos lijkt aan te sluiten bij wat grote groepen uit de
samenleving ogenschijnlijk ambiëren: kijk naar het succes van Airbnb…

Aan Koen Haegens vragen we om het geheel te kaderen en in te leiden.
Koen was redacteur bij de Groene Amsterdammer en op dit ogenblik is
hij journalist bij de Volkskrant. Hij is de auteur van het boek “De grootste
show op aarde: de mythe van de markteconomie”.

Daarna gaan we in debat met Miranda Ulens (federaal secretaris van het
ABVV), Christophe Callewaert (auteur ‘Dit is morgen’) en met Francine
Mestrum. Guy Gypens (Kaaitheater) modereert.

Miranda Ulens is sinds oktober 2014 federaal secretaris ABVV en
voorheen was ze o.m. verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de
bediendencentrale in Brussel Halle Vilvoorde en politiek woordvoerster
voor BBTK Halle Vilvoorde.  

Christophe Callewaert is Journalist/redacteur. Schrijft over Sociaal-economisch
nieuws, vakbonden, mediakritiek. Tesamen met Thomas Decreus
is hij de auteur van “Dit is morgen” waarin de hedendaagse recepten
worden besproken om onze samenleving uit de impasse te halen. Hun
conclusie is verrassend. Verandering blijkt niet eens zo moeilijk. Koppig
vasthouden aan het beleid van de afgelopen dertig jaar en hopen dat het
nu plots wel de economische, sociale en klimaatcrisis oplost, dat is pas
onrealistisch.


Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen, gespecialiseerd
in ontwikkelingsproblematiek, en dan vooral in het onderzoek naar
armoede, ontwikkeling en internationale organisaties. Zij is lector aan de
Université Libre de Bruxelles en gastdocent aan de Universiteit Gent.
Guy Gypens is algemeen directeur en artistiek directeur van het Kaaitheater

SYNTHESE

Woensdag 8 maart, 19u


Inleiding door Koen Haegens

Gesprek met Miranda Ulens, Christophe Callewaert en Francine Mestrum
Moderator: Guy Gypens

Locatie : La Poissonnerie, Vooruitgangsstraat, 214 te Schaarbeek.
Inkom: 5€

kan gestort worden op n° BE40 001 1199489 63 van de Boonkring.
Voor alle info: 0499 147446 (Lieve Franssen)