Archief

‘Molenbeek, scherven van geluk'

Datum: 27 november 2016 15:00
Details :

 

Huis van de Culturen en Sociale Samenhang, Mommaertsstraat 4 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek

In 1995 maakte regisseur Jef Cornelis, toen directeur kunstzaken bij de VRT, furore met zijn film “Brussel, scherven van geluk”. Dit scherpzinnige beeldessay toont voluit het leven in Oud Molenbeek: beklijvende beelden van het modale migrantenbestaan en van de resterende bejaarde Belgen met hun dromen en desillusies. Een tweede filmlaan vertelt de natte droom van Brusselse politici en bouwpromotoren: een hypermodern Brussel met veel hoogbouw en kantoren. Een derde laag in de film onderzoekt de zorgvuldigheid en de gestage energie waarmee mensen hun stad in stand houden: de voetbalclubs, een theatermaker, de handel en wandel op straat, de markt. De mensen die de stad maken, uitgerekend hier in Molenbeek.


 

De film was een samenwerking tussen Rudi Laermans en Pieter T’Jonck en toonde voluit het dagelijks leven in de Brusselse wijken, zonder het te degraderen tot “couleur locale” of anekdote.

Dit voorjaar gaf stadsonderzoeker Paul Blondeel een publieke les over deze belangrijke film in het kunst- en mediacentrum Argos. Het hele filmoeuve van Jef Cornelis stond toen bij   Argos op de affiche. TIjdens de les schetste Blondeel zijn etnografisch onderzoek van de jaren '90 en de kernvraag die ook de film stelt: hoe slaagt het beleid erin de bijdrage van deze stedelingen om te keren en deze burgers tot een loutere kostenpost te maken? Hoe komt het dat die omkering zo taai is? Waarom blijven feestelijke gebeurtenissen hier onzichtbaar voor de buitenwereld?

foto credit:Lieven Soete

De publieke les inspireerde de aanwezige Boonkringleden om de documentaire van Cornelis en de analyse van Blondeel te confronteren met een ronde tafel van actieve Molenbekenaars van allerlei slag. Waar in Molenbeek zit vandaag de energie, de zorg, de stedelijke toekomst? Wat heeft Brussel te leren van deze wijken? De ronde tafel plaatsen we in Molenbeek zelf, in het onvolprezen Huis van de Culturen en Sociale samenhang. En is samenwerking met Curieus Molenbeek.

ZONDAG 27 NOVEMBER 2016  van 15U00  tot 18U15 – 'Molenbeek – Scherven van geluk'
Locatie: Huis van de Culturen en Sociale samenhang.

PROGRAMMA

15u00 Inleiding op de film door Paul Blondeel, onderzoeker/ docent universiteit Antwerpen en VUB Cosmopolis

15u20 Filmvertoning “Brussel, scherven van geluk” (1995) van Jef Cornelis (scenaristen Rudi Laermans en Pieter ’T Jonck).  De documentaire is in het Nederlands, Engels ondertiteld. De hele tekst is uitgeschreven in het Frans en wordt aan de Franstalige deelnemers overhandigd.

* 16u15 Welke filmtaal wordt hier gebruikt; wat zien we over Brussel, over Molenbeek? Beeldend kunstenaar Mira Sanders in gesprek met Paul Blondeel. Mira is onderzoeker/docent aan de faculteit Architectuur campus Sint-Lucas in Gent en Brussel (KU Leuven).

16u30 Pauze.

16u45 Start Panelgesprek met :

Lieven Soete, architect, fotograaf en buurtvrijwilliger in de Molenbeekse Ransfortwijk

Sarah De Boeck, onderzoeker VUB – Cosmopolis en theaterwetenschapper, actieve bewoner Molenbeek

Mohamed Ouachen, acteur, realisator, drijvende kracht achter het kunstenaarsplatform ‘Diversité sur Scènes’

-   Chris Kesteloot, prof. Afdeling Geografie KU Leuven, publicatie over kansarme buurten, sociaal-ruimtelijke ongelijkheden, informele economische activiteiten in de stad enz.

Saliha Raïss, politoloog, ondervoorzitster sp.a en sterk geëngageerd in haar geboortegemeente Molenbeek

Moderator : Veerle de Vos, VRT journalist Radio 1, na de aanslagen maakte zij (zelf al 15 jaar inwoner van Molenbeek) de opgemerkte verhalenreeks “Het verdriet van Molenbeek”.

18u15 Einde

Plaats : Huis van de Culturen en de Sociale Samenhang, Mommaertsstraat 4 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek

In samenwerking met Curieus Molenbeek en Argos - Centre for Art and Media

Meer informatie: Rik Baeten: 0479-60 008 20 / Jan Schaerlaekens: 0486-21 59 61