Archief

HOMO SAPIENS SOLIDARIS

Datum: 18 oktober 2016 20:00
Details :

Café Solidarité -  Veldstraat 78 Etterbeek

De Etterbeekse Maand van de Solidariteit heeft dit jaar een primeur : een “Café Solidarité” dat gedurende vier weken het zenuwcentrum vormt van een uitgebreid en gevarieerd programma rond solidariteit hier en in het Zuiden.

Ook de LP Boonkring neemt er (uiteraard) aan deel met een gespreksavond over de oorsprong van solidariteit en de dagelijkse praktijk.

Aanleiding is het verschijnen van het boek “De supersamenwerker” (EPO) waarin de aangeboren neiging tot altruïsme en samenwerking van de homo sapiens (de ‘wijze man’) wetenschappelijk wordt aangetoond. Sociale vaardigheden die evenwel uitgeschakeld kunnen worden door bedreigende omgevingsfactoren zoals fanatisme, wij-zij gevoel, het ontmenselijken van de andere enz. Wat de vraag oproept: hoe deze aangeboren solidariteit handhaven door de omstandigheden meer menselijk te maken ?

Na een inleiding door Johan Hoebeke, één van de auteurs van het boek, over de oorsprong en de bedreigingen van solidariteit, door een van de auteurs van het boek, wordt in twee gesprekstafels van gedachten gewisseld op basis van getuigenissen uit diverse praktijken zoals vluchtelingenwerk, begeleiding daklozen, buurtwerk, internationale solidariteit…

En zoals het een solidariteitscafé betaamt sluiten we af met een ‘fair trade’ drankje.