Archief

TTIP - De waarheid over het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringsverdrag

Datum: 11 februari 2016 20:00
Details :

De waarheid over TTIP

Prof. dr. Ferdi De Ville (UGent) en Gabriel Siles-Brugge (Manchester University) schreven samen "TTIP: The Truth about the Transatlantic Trade and Investment Partnership", recent uitgebracht door Polity.  In februari 2016 zal de Nederlandse versie (vertaling) van dit wetenschappelijk werk beschikbaar zijn onder de titel:  TTIP: De waarheid over het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringsverdrag.

Auteurs: Ferdi De Ville & Gabriel Siles-Brügge

In de recente geschiedenis heeft geen enkel handelsverdrag zoveel stof doen opwaaien als TTIP. De voorstanders beweren dat het TTIP voor een spectaculaire groei en nieuwe banen zal zorgen; de critici geloven daar niets van. In deze scherpzinnige analyse gaan Gabriel Siles-Brügge en Ferdi de Ville dieper in op de beweringen van zowel voor- als tegenstanders van het TTIP en geven ze een veel genuanceerdere voorstelling dan het beeld dat de krantenkoppen schetsen. TTIP zou dan wel eens een echte ‘game changer’ kunnen worden – maar niet op de manier die de aanhangers voor ogen hebben.

(Bestelling van  het boek  http://www.academiapress.be/ttip.html.

Op donderdag 11 februari 2016 komt Ferdi De Ville de bevindingen uit het boek voorstellen in de Pianofabriek.

Hij gaat daarna in gesprek met Michel Cermak (CNCD - Franstalige 11.11.11) over de problematiek van de trans-Atlantische handelsakkoorden TTIP, CETA en TiSa; de huidige stand van zaken in de onderhandelingen en hoe de burger de besluitvorming kan beïnvloeden.

Simultaanvertaling Frans en Nederlands voorzien.

Plaats:  GC Pianofabriek, zaal Arenberg, Fortstraat 35, 1060  Sint-Gillis (Brussel)

Organisatie: Masereelfonds Brussel-Sint-Gillis i.s.m. Louis Paul Boonkring en Maison Du Peuple d'Europe

La vérité sur le TTIP

Le Prof. Dr. Ferdi De Ville (UGent) et Gabriel Siles-Brugge (Université de Manchester) ont récemment écrit ensemble  “TTIP: The Truth about the Transatlantic Trade and Investment Partnership”, (La vérité sur le TTIP) édité par Polity. (Résumé du livre ICI).

Le 11 février 2016, Ferdi De Ville présentera ses considérations du livre au ‘Pianofabriek’.  Ensuite, il tiendra un débat avec Michel Cermak (CNCD) sur le problème des traités transatlantiques de libre échange TTIP, CETA et TiSa;  la dernière situation sur les négociations et comment le citoyen peut influer sur la décision

Traduction simultanée en français et en néerlandais. Réservez une place via ce lien:  http://mpe-hve.be/events/the-truth-about-ttip-la-verite-sur-le-ttip/

Organisation: Masereelfonds Brusel-Sint-Gillis et le Louis Paul Boonkring et la Masion du Peuple d'Europe