Archief

(De) (Le) Chambéry

Datum: 19 maart 2016 19:00
Details :

Buurtwerk Chambéry heeft vele vaders, maar misschien toch vooral de Louis Paul Boonkring uit Etterbeek, die zowat 20 jaar geleden  mee aan de basis lag van Chambéry, in dezelfde gemeente, in de gelijknamige straat.
Deze publicatie, redactioneel begeleid door Rik Van Molkot, is een verjaardagscadeau van de kring aan de Chambéry, nu een bruisend ‘intergenerationeel geïntegreerd wijkcentrum’ dat draait met 30 medewerkers en makkelijk 80 vrijwilligers, dag in dag uit. Zoals dat gaat kijken we terug en vooruit. Kan het Chambérymenu ook elders inspireren of heeft het al school gemaakt?

Zoals de werking van Chambéry heel verscheiden is, zo is ook het boek :  hitrecepten van het sociaal restaurant van Chambéry  worden afgewisseld  met impressies van bepaalde evenementen, quotes van betrokkenen (‘ik kom als ’t mosselen-frit is’), beschouwingen van academici, ervaringen van samenwerkende organisaties, …. Het geheel wordt licht, kleurig en fris gelayout met veel fotomateriaal.,  De teksten zijn kort en eenvoudig. En af en toe in een andere taal. Het boek wordt, in samenwerking met EPO feestelijk gepresenteerd op zaterdag 19 maart 2016.

 

 

De publicatie is opgebouwd als een menukaart met een aperitief, een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.

La publication se présente comme un menu avec apéritif, entrée, plat de résistance et dessert. C'est aussi le canevas de la soirée du 19 mars à 19 h qui accueillera de nombreux invités.

Dit is ook het stramien van zaterdag 19 maart met tal van gasten. Jaune Toujours, niet toevallig dit jaar ook 20 jaar actief als Brusselse band, geeft het verjaardagsconcert.

Jaune Toujours donnera le concert d'anniversaire, un choix loqique puisque ce groupe compte, lui aussi, 20 ans d'activité à Bruxelles.

Feestmaaltijd - Repas de fête: bereid door de keukenploeg van het Wijkhuis Chambéry / préparé par l'équipe de cuisiniers de la Maison de quartier Chambéry.

Tafelredenaars - Intervenants:

Marie-Claire Migerode (Buurthuis Bonnevie / Maison de quartier Bonnevie) - Karin Nelissen (vzw 't Lampeke, Leuven) - Sabine Amato (Comité de la Samaritaine) - Walter Busschots (Centrum De Wijk, Antwerpen - Manu Aerden (Wijkontwikkeling Kurgem) - Paul Blondeel (docent bij Cosmopolis VUB en stadsonderzoeker Universiteit Antwerpen) - Lief Vandevoort (experte onderwijs, experte de l'enseignement) - Jonathan Unger (CBAI), Azita Banaï (asbl Chambéry) - Eric Corijn (stadsgeograaf en VUB-emeritus, professeur émérite, géographie urbaine, VUB) - Bernard Devos (Kinderrechtencommissaris Franstalige Gemeenschap, Délégué général aux droits de l'enfant, Communauté française).

Inkom: 20 euro (maaltijd + exemplaar van het splinternieuwe boek "Tafel 18")  (Tweede persoon betaalt 15 euro zonder boek).
(OMNIO: 15 euro met boek en 10 euro voor 2de persoon)

Het boek verschijnt bij EPO en wordt op 19 maart officieel gepresenteerd. Bijkomende exemplaren kunnen besteld worden aan de prijs van 20 euro.
De avond zal gedeeltelijk tweetalig verlopen (net als het boek) en geanimeerd worden door Peter Lombaert.


Tafel 18  - Buurtwerking in Brussel.

Er wordt nogal wat afgelachen aan tafel 18 van het sociaal restaurant, aan la table diplomatique.

Kent u Laag-Etterbeek? De wijk aan de voet van de Europese wijk is de microkosmos van bengels en grijsaards, Mohameds en Maria's, werkmansbroeken en maatpakken. Maar ook de thuishaven van 'de' Chambéry. Al twintig jaar trekt dat wijkhuis aan de kar. Met een dienstencentrum, sociaal restaurant, wijkwerking, kinderen- en jongerenwerking, een renovatieploeg en klusjesdienst. Met een imposante rist aan projecten in de wijk. En vooral: met dertig medewerk(st)ers en tachtig vrijwillig(st)ers. Welke plaats heeft zo'n privé-initiatief in een wijk en een gemeente? Wat doet Chambéry wel en niet en waarom? Wat zijn de sterktes en zwaktes? Zijn er succesrecepten? Waar gaat het project naartoe?

Tafel 18 is een verhaal van vallen en opstaan, doorzetten en samenwerken, van moeilijke en vooral ook veel mooie momenten.  Een relaas van mensen, enthousiasle en warme solidariteit in een steeds killer wordende wereld. Over geëngageerd wijkwerk in een specifiek Brusselse context maar met een blik over het muurtje, naar andere werkingen, in Brussel, Vlaanderen en daarbuiten.

---------------------------

Inschrijven: via email lpboonkring@hotmail.com en storting van respectievelijk bedrag op rekeningnummer BE40 0011 1994 8963 van de Louis Paul Boonkring, p/a Nieuwelaan 60, 1040  Etterbeek.
Verdere inlichtingen en telefonische inschrijving: 02-649 35 87

Le travail de quartier du Chambéry a beaucoup de pères, mais peut-être surtout le Louis Paul Boonkring d'Etterbeek, qui, il y a une vingtaine d’année, a été à la base du Chambéry, dans la même commune, dans la rue du même nom.
Cette publication, dont la rédaction est supervisée par Rik Van Molkot, est un cadeau d'anniversaire du kring au Chambéry, devenu un « centre de quartier intergénérationnel intégré » bouillonnant qui tourne jour après jour avec 30 employés et facilement 80 bénévoles. Nous regardons en arrière et vers l’avenir. Est-ce que le menu du Chambéry peut en inspirer d’autres ou a-t-il déjà fait école?
Les différentes parties du menu sont entrecoupées avec les recettes hit du restaurant social du Chambéry et avec des impressions de certains événements, des citations de personnes impliquées («Je viens si c’est moules frites »).
Le tout est clair et aéré avec beaucoup de photos, et  coloré aussi.
Le livre, en collaboration avec EPO, sera présenté festivement le samedi 19 mars 2016.


Meer informtie / plus d'informations: http://www.chambery.be/