Archief

Heyvaert, WIJK IN VOLLE VAART

Datum: 20 maart 2014 20:00
Details :

Wijken zijn min of meer samenhangende delen van een stad. 
Daarom bekijken we ze vaak eerder als afzonderlijke of geïsoleerde entiteiten  dan als onderdelen van een grotere dynamische structuur.
De Anderlechtse Heyvaertwijk is een typische transitwijk. Wie alleen naar afzonderlijke elementen kijkt  – huizen, verkeer, bedrijven, kantoren, recreatie -  beseft meteen dat de wijk op tal van  punten voor verbetering vatbaar is. Vanuit  een gefragmenteerde beleidsvisie lijkt het niet eens onlogisch dat men spreekt over bv. het verplaatsen van de lokale economie. Of dat men, met de vermeende voordelen van de ‘sociale mix’ in het achterhoofd, vooral financieel sterkere groepen aantrekt. De huidige bewoners worden dan doorgeschoven - liefst tot voorbij de gemeentegrenzen.
We bekijken de Heyvaertwijk voor één keer fundamenteel anders. Mensen wonen in een transitomgeving in afwachting van een verbetering van hun situatie. Wat is de functie van een transitwijk voor de leefbaarheid van de hele stad, welke rol speelt de ‘’informele” economie daarin(in dit geval de autohandel)? 
Waarom niet werken aan de sociale versteviging van de bewoners en gebruik maken van de aanwezige dynamiek in plaats van de huidige bewoners te vervangen door sterkere groepen? Zijn transitwijken geen essentiële schakels in stedelijke ontwikkeling? En hoe vertaalt die visie zich in een beleidsmatige aanpak?

Deze en andere vragen stellen we aan mensen die het kunnen weten:  bewoners, wetenschappers, terreinwerkers, specialisten en stadsfilosofen.

De activiteit verloopt in 2 stappen: starten doen we met een wandeling door de Heyvaertwijk, een kennismaking met de krachten en de knelpunten, gevolgd door een paneldiscussie in het Ritscafé in de Dansaertstraat.