Archief

KLEIN VERZET

Datum: 27 mei 2014 19:00
Details :


dinsdag 27 mei 2014 – 19:00 uur
Plaats: Garcia Lorca, Voldersstraat 47 - 49 (rue des Foulons) in 1000 Brussel

"Verzet begint niet met grote woorden maar met kleine daden" dichtte Remco Campert vele decennia terug.
De laatste jaren kwamen in verschillende landen honderdduizenden (vooral jongeren) de straten op. Ze verzetten zich tegen (financiële, politieke en economische) machten en systemen die de draagkracht van de bevolking en de democratie aantasten. Ze komen op voor meer democratie en sociale rechtvaardigheid.
Ze eisen het recht op om te (over)leven. Het is een diffuse beweging: van andersglobalisten’ over ‘Indignados’ en de ‘Occupy beweging’ tot en met de Arabische (lente) revolutie.
Wij gaan op zoek naar het (klein en groot) Verzet in onze eigen omgeving. Met reflectie over het belang van burgerinitiatieven, nieuwe formats van verzet. Natuurlijk laten we verschillende Brusselse verzets-activisten aan het woord.
We starten met de documentarie 'cRISE-UP' van van Victoria Deluxe i.s.m.. LBC-NVK & BBTK Dominique Willaert van de sociaal artistieke werking van Victoria Deluxe geeft ons een toelichting.

Na de film hebben we interventies en getuigenissen van verzets-activisten uit het Brusselse. Samen met Dominique Willaert gaan we dieper in op de verschillende nieuwe (en minder nieuwe) vormen van verzet en peilen we naar het hoe en waarom. En de tegenreacties en effectiviteit.
Zullen alvast aanwezig zijn:
* Barbara Van Dijck als woordvoerster van 'Field Liberation' gekend van de zogeheten 'pattattenoorlog in Wetteren' (acties tegen genetisch gemanipuleerde aardapelen)
* iemand van Picnic the Streets
* Jeroen Verhoeven over zijn wijkfietsatelier Cycloperativa (Anneessensbuurt) en ook bloembakkenacties
* Gerben Vanden Abeele en diverse verzetsdaden
* iemand van Bomspotting

Halverwege 2010 – in de slipstream van een nieuwe economische en financiële crisis – besluit Victoria Deluxe (Gent) de aanzwellende straatprotesten in beeld te brengen. Het opzet is de inhoudelijke motieven en de gebruikte actiemiddelen van de manifestanten te documenteren.
We coachten een veertigtal participanten en medewerkers in het interviewen, filmen en monteren en trokken de voorbije drie jaar op geregelde basis naar manifestaties en acties op zoek naar wat mensen tot strijd en verzet brengt.
Uit de bijna driehonderd uur interview- en beeldmateriaal ontwikkelden we eerst korte filmpjes die via de sociale media werden verspreid. De voorbije maanden werkten we aan een documentaire als sluitstuk van dit sociaalartistiek project. cRISEs UP vertrekt van de groeiende sociale strijd van de vakbonden en andere sociale bewegingen in België. Aansluitend trekken we naar de Indignados en Occupyers die wereldwijd van zich laten horen en gaan we op zoek naar wat hen onderscheidt van maar ook verbindt met de klassieke sociale bewegingen. We reizen naar Egypte, New York, Chicago, Montreal en Madrid om er de indrukwekkende protesten van jonge en oudere verontwaardigden in beeld te brengen.
De documentaire neemt de vorm aan van een nieuwe ‘common’: niet één maker, maar een gemeenschap van mensen werkte collectief rond een gemeenschappelijk doel. cRISEs UP geeft een gezicht aan de strijd van mensen uit de basis van onze samenleving die zich tegen de uitwassen van een roofzuchtig economisch en financieel systeem verzetten.