Archief

100 jaar Vooruit

Datum: 26 oktober 2013 08:30
Details :

Zaterdag 26 oktober 2013  /   Samedi 26 Octobre 2013

100 jaar Vooruit - een dag in Gent

100 ans Vooruit - Une journée à Gand

Uitstap georganiseerd door de Louis Paul Boonkring en PAC-Etterbeek

Excursion organisée par PAC-Etterbeek et le Louis Paul Boonkring

100 Jaar Vooruit

In 1913, aan de vooravond van de eerste wereldoorlog, opende de Gentse socialistische coöperatie Vooruit een majestueus gebouw met theaterzaal, bioscoop, bibliotheek, café en restaurant in de Sint-Pietersnieuwstraat. Een paleis voor de werkmens.Tot in de zestiger jaren vormde de Vooruit hét culturele bastion van de Gentse socialistische beweging. Ondanks enkele vernieuwingen raakte het steeds meer in verval en rond 1980 dreigde de sloophamer. Tot enkele Gentse jongeren met een plan op de proppen kwamen om het gehele gebouw op te knappen en een nieuwe culturele functie te geven. De rest van het verhaal is gekend: vandaag is het Kunstencentrum Vooruit een culturele ‘place to be’ in de Arteveldestad.
Samen met onze Franstalige vrienden van PAC Etterbeek, trekken we op zaterdag 26 oktober met de gemeentelijke bus naar Gent voor een dagje 100 jaar Vooruit. We brengen eerst een bezoek aan de tentoonstelling “100 Jaar Vooruit” in het stadsmuseum STAM over de opkomst en het verval van de Vooruit binnen de historische context van de Gentse socialistische beweging. Na de lunch in het Vooruit café  bezoeken we de talloze zalen en lokalen, front- en backstage van  het kunstencentrum onder leiding van twee deskundige gidsen met een Vooruit verleden.

Programma
8.30 u. Vertrek aan het gemeentehuis Oudergemlaan 115
10.15 u. Geleid bezoek aan de tentoonstelling “100 Jaar Vooruit” in het stadsmuseum STAM
Deze historische tentoonstelling vormt een ideale inleiding tot het bezoek aan de Vooruit in de namiddag. Het belicht de betekenis ervan voor de stad en de vele activiteiten die er de voorbije eeuw hebben plaatsgegrepen (theater, film, concerten, debatten, feestelijke evenementen…).
12.15 u. Broodjesmaaltijd in het Vooruit-café
13.45 u. Inleiding tot het bezoek aan het Kunstencentrum Vooruit door de twee gidsen : Rik Vandecaveye, één van de oprichters van het kunstencentrum en nu directeur van de Minard en Peter Van den Eede, auteur en regisseur verbonden aan de Vooruit.
14.00 u. Geleid bezoek aan het gebouw : een groot deel van de 300 zalen en lokalen… front & backstage.
16.00 u. Afsluitende drink.
16.30 u. Terugkeer naar Etterbeek (aankomst rond 18 u.)

100 Ans Vooruit

En 1913, à la veille de la première guerre mondiale, la coopérative socialiste gantoise “Vooruit” (En avant) inaugurait son nouveau bâtiment majestueux avec salle de fêtes, cinéma, bibliothèque, salle de théâtre… Ce joyau architectural devait être un « opéra pour le travailleur ». C’était un véritable palais pour la détente, l’épanouissement intellectuel et la lutte politique. Jusqu’aux années soixante le Vooruit fut le bastion culturel du mouvement socialiste gantois. Mais depuis lors, et malgré quelques rénovations, le bâtiment tombait de plus en plus en décadence. Jusqu’au moment où quelques jeunes Gantois venaient avec un plan pour rénover tout le bâtiment afin de lui donner une nouvelle fonction culturelle. Aujourd’hui le Centre d’Art Vooruit est « a place to be » dans la cité d’ Artevelde.
Le samedi 26 octobre le bus de la commune d’Etterbeek nous conduira à Gand pour une journée « 100 ans Vooruit », ensemble avec nos amis Néerlandophones du LP Boonkring. Nous visiterons d’abord  l’exposition « Les 100 ans du Vooruit » au musée de la ville STAM, sur la montée et le déclin du Vooruit dans le contexte historique du mouvement socialiste de Gand. Après le lunch au café du centre Vooruit deux collaborateurs renommés du Vooruit nous guideront dans les 11 étages du bâtiment prestigieux.

Programme
8h30 Départ à la maison communale 115 avenue d’Auderghem
10h15 Visite guidée de l’exposition “Les 100 ans du Vooruit” au musée de la ville STAM.
Cette exposition historique est une excellente introduction à la visite du Vooruit l’après-midi. Elle éclaire son importance dans la ville et les nombreuses activités accueillies au cours du siècle passé (théâtre, cinéma, débats, célébrations…).
12h15 Déjeuner-sandwiches au café du Vooruit
13h45 Introduction à la visite du Centre d’art Vooruit par les deux guides : Rik Vandecaveye, un des fondateurs du centre d’art, actuellement directeur du Théâtre Minard à Gand et Peter Van den Eede, auteur et régisseur, travaillant au Vooruit
14h00 Visite guidée du bâtiment : une grande partie des 300 salles et locaux sur les 11 étages… front & back stage.
16h00 Drink pour conclure la journée
16h30 Retour à Etterbeek (arrivée vers 18 h.)

Inschrijving / Inscription:

Mark Michiels
Nieuwelaan 60
1040 Etterbeek
Tel. 02.649.35.87
Email : lpboonkring@hotmail.com

Robert Decloux
Place du Roi Vainqueur, 7 Bte 13
1040 Etterbeek
Tel. 0477.806.016
Email : robertdecloux@hotmail.be

Deelnameprijs – Frais de participation :
18 euro :
broodjes – museum (gemeentelijke bus gratis)
sandwiches – musée (bus communal gratuit)

Uw inschrijving bevestigen door bedrag van 18 € per persoon te storten op rekening:
Confirmer votre inscription en versant la somme de 18 € par personne au compte:

IBAN BE40 001 1199489 63 -  Louis Paul Boonkring