Archief

Juni 2013

Datum: 1 juni 2013 00:00
Details :

Europa zit in crisis! Een bankencrisis, een economische crisis, maar vooral een crisis van de democratie… Want daar gaat het in wezen om: hoe krijgt de gemeenschap, de politiek terug vat op de economie. Hoe kan kan je de opbrengsten van de economie herverdelen om meer sociale gelijkheid te bekomen en de toekomstige generaties veilig te stellen? Hoe en met wie organiseer je de solidariteit?Herverdelen of ieder voor zich … daar gaat de discussie over. Tussen algemeen belang waar we samen mee vooruit gaan of het eigen,
nationalistisch belang, dat tot polarisatie zal voeren en waar we allen bij verliezen.

In juni 2014 vinden de Europese verkiezingen plaats. In ons land, tegelijkertijd met de federale en regionale verkiezingen. Een ideale
gelegenheid om een debat ten gronde te voeren over democratie, herverdeling en economie:  hoe organiseer je – in een
wereld waar economische grenzen vervagen –de democratie,  zodat de primauteit van de politiek op de economie hersteld wordt ?            Geen debat over regionale autonomie, zoals sommigen in ons land zouden wensen, wel een debat over visies op de samenleving, over
samenwerkende overheden en aaneensluitende bevoegdheden die niet alleen een beleidsniveau - een machtsniveau - betreffen, maar de samenlevingen zelf vooruit helpen.

In juni 2013 geven wij de aftrap…