Archief

Entre-autres / Onder anderen

Datum: 18 april 2013 20:00
Details :

Op donderdag 18 april om 20:00u in het buurthuis Chambery.

Een pleidooi voor sociaal-culturele samenwerking tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. In samenwerking met onze Franstalige amigo's van het PAC uit Etterbeek en Watermaal-Bosvoorde, en met de medewerking van o.m. Jean Spinette,  Anne-Sophie Vanneste, Betty D’Haenens en Willy Thomas. En we vragen ook Claude Semal.

Sinds meer dan een kwarteeuw is cultuur een bevoegdheid van de Gemeenschappen. Deze culturele autonomie heeft ongetwijfeld zijn positieve aspecten. Maar tegelijk drijven onze twee Gemeenschappen steeds verder van elkaar weg, zijn ze op zichzelf betrokken, in plaats van zich met mekaars verschillen te verrijken. Vandaag stellen we de gevolgen vast: onbegrip en karikaturalebenaderingen van de andere gemeenschap, het groeiend nationalisme, onverdraagzaamheid. Een open en sociaal-geëngageerde cultuur onderscheidt zich juist door de capaciteit om culturele, taalkundige, communautaire of nationale barrières te kunnen overstijgen.

Zoals elke grens kan gezien worden als een scheidingslijn, kan die denkbeeldige lijn evengoed benaderd worden als een ontmoetingspunt. Verschillen leren zien,  leren uit en omgaan met verschillen luidt de boodschap. En Brussel is hiervoor de labo-plek bij uitstek want de stad situeert zich op het kruispunt van Angelsaksische, Latijnse en Germaanse culturen

We nemen enkele praktijkvoorbeelden van samenwerkende organisaties onder de loep, kijken  naar de meerwaarde, de mogelijke valkuilen, de voorwaarden tot slagen, de verschillen in benadering en methodiek, prototypes,  tips en  tricks…  Ervaringsdeskundigen nemen het woord!

Als organisaties die met de stad in de weer zijn steun, subsidies of erkenning willen krijgen van een overheid moeten ze nog een hindernissenparcours afleggen. Vraag is waarom overheden zo bureaucratisch en tergend langzaam reageren ? We peilen naar een verklaring bij enkele politici, aangevuld door reflecties vanuit de wetenschap en de journalistiek. Uiteraard uit beide kanten van de taal’grens’.