Archief

Mensen maken de stad: Frictie of Non Frictie

Datum: 15 januari 2013 20:00
Details :

OIKOS, een onafhankelijke denktank voor “sociaal-economische verandering”, bracht een twintigtal stadssociologen, filosofen, geografen enz. samen voor een analyse van de ‘staat van de stad’. Hoe staat het met het wonen, de ecologie, participatie en diversiteit in de stad en wat zijn de grote uitdagingen en krachtlijnen voor een toekomstgerichte stad ?  Het resultaat is het boek Mensen maken de stad. Bouwstenen voor een sociaal-ecologische toekomst. Een uitgave van EPO, met bijdragen van onder meer Dirk Holemans, Stijn Oosterlynck, Eric Corijn, Pascal De Decker, Barbara Van Dyck, Paul Blondeel e.a.

Als actieve ‘city-watchers’ wil de Boonkring het boek aangrijpen voor een reflectie over de staat van onze stad, Brussel. En over hoe stadsbewoners mee vorm kunnen geven aan hun straat, wijk en stad. We selecteerden daarvoor twee bijdragen uit het boek : “Ruimte voor frictie” van Paul Blondeel en “Voorbij sociale mix” van Stijn Oosterlynck.

Frictie geeft wrijvingen en dus energie. Beide auteurs hebben het over de kracht van tegenstellingen en diversiteit als bron voor sociale innovatie. Over hoe een stem geven aan de mensen ‘die in het donker staan’. En de centrale rol daarbij van sociaal-artistieke of buurtgerichte initiatieven, opbouw- en straathoekwerkers en stedelijke actiegroepen.

We geven beide auteurs het woord en laten Brusselse stadsactoren/acteurs urbains reageren.

Locatie: Ritscafé - Dansaertstraat 70 te 1000 Brussel - Dinsdag 15 januari 2013 om 20:00u