Archief

Je bent jong en je wil wat...

Datum: 16 oktober 2012 19:00
Details :

Kloktorenstraat 22  te Etterbeek (dichtbij Schumanplein)

Welke ruimte is er nog voor jongeren in Brussel? Of zijn ze ons tot last? Het lijkt er wel op dat het jarenlang niet functioneren van justitie meer en meer afgewenteld wordt op gemeentebesturen. Terwijl zware criminelen zich kunnen vrijkopen, kan je een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) oplopen tot 150€ als je met je voeten op een bank zit. En deze boetes kan je opleggen aan jongeren maar ook de heropvoeding van de ouders is voorzien… of vermits justitie toch niet meer vervolgt, is GAS het antwoord…

En dit neemt steeds strakkere vormen aan: onlangs werden betogende jongeren bedankt met een administratieve boete. En zonder dat het einde in zicht is: de federale regering overlegt op dit ogenblik over een wetsontwerp waarbij de boetes worden opgetrokken (tot 500 euro voor minderjarigen) en tevens maakt het ontwerp de weg vrij om vanaf 13 jaar administratieve sancties op te leggen  (nu 15 jaar).

Els Enhus en Jenneke Christiaens, als docenten verbonden aan de vakgroep Criminologie van de VUB, inventariseren deze praktijken voor Brussel.

We vragen hen om een overzicht te geven van de situatie in Brussel en tevens toelichting bij wat men zou kunnen beschouwen als een uitholling van het strafrecht. Ook hebben ze aandacht voor de verdere evolutie naar een “surveillance-samenleving”.

Aan Dirk De Block van D'Broej ( projectmedewerker Maatschappelijke Participatie van deze Brusselse organisatie voor de emancipatie van jongeren ) vragen we hoe deze stad dan moet aangepakt worden zodanig dat jongeren hierin hun plaats vinden.  Wat moet er veranderen en liefst zo snel mogelijk?

Het debat zal in de twee landstalen gevoerd worden.

Organisatie: Louis Paul Boonkring ism Wijkhuis Chambery

Info: 02 649 35 87