Archief

Fietstocht - 'passief wonen' ook in Brussel - Stad

Datum: 16 juni 2012 00:00 tot 23:59
Details :

Het Brussels Gewest wil koploper zijn in België van  het "passief wonen". Ook in de sociale woningbouw. Na Molenbeek en Jette is het deze maal de beurt aan Brussel Stad (Brussel, Laken, Neder-Over-Heembeek). , We fietsen voornamelijk naar projecten van  het OCMW van de Stad Brussel en van de Grondregie en Stadseigendommen van de Stad Brussel. Daar bezoeken we 'passiefwoningen' (maximaal 15 kWh/m² /jaar) maar ook woningen die gerenoveerd werden naar lage energie-woningen.

Nieuwsgierigheid en trapkracht , een mooie combinatie! Een organisatie van de Louis Paul Boonkring in samenwerking met de Wilde Pedal en andere Curieus-afdelingen. Zal doorgaan op zaterdag 16 juni.

Programma:

Vanaf  9:30 uur: Onthaal en ontvangst "Zeepziederij Heymans" / "Savonnerie Heymans"  - Anderlechtsesteenweg 131-147, 1000 Brussel
Dit is een project van duurzame renovatie van een historische site met als  doelstelling 'collectieve woningen met een zo laag mogelijk  energiegebruik"  te realiseren.

9:45:  Welkom door Thierry Timmermans, Directeur-generaal Dienst Eigendommen OCMW Brussel. Nadien een introductie over het waarom van de keuze voor lage energiewoningen  en passief woningen door het OCMW van Brussel-Stad.

10 - 10:45 uur:  Situering van het project van de "Zeepziederij"  in het kader van de wijkcontracten. Wijkcontracten en duurzame  ontwikkeling, nieuwe pistes met mogelijkheden voor passief woningbouw in de nieuwe regelgeving van de wijkcontracten. Wat is de meerkost van  lage energiewoningen en van passief woningen?
Sociale aspecten van dit soort van investeringen.

Meer informatie: http://www.duurzamestad.be/voorbeeldgebouwen/zeepziederij-heymans


10:45 - 11:00: Sociale acceptatie van lage energiewoningen met getuigenis van de  conciërge van het project "Zeepziederij" en de rol van een conciërgie  voor zulke projecten.

11:00 - 11:30: Bezoek van de site / project "Zeepziederij Heymans".

11:30 - 12:00: We fietsen van de Arteveldestraat naar het project van de  "Grondregie Stad Brussel"  in de Locquenghienstraat nrs; 26 tot 28 (12  woningen als Passief Huis). Toelichting door iemand van de Stad Brussel / Grondregie

12:00 tot maximaal 13:30: We eten onze boterhammen op in het Via Via Reiscafé  (Steenkoolkaai 9, 1000 Brussel)

Uiterlijk om 13:30 vertrekken we met de fiets naar Neder-Over-Heembeek.

Daar worden we tegen 14:30 uur verwacht door het OCMW en Thierry Timmermans  voor het project "BRUYN"  (Bruyn West en Bruyn Noord) - (in de nabijheid van het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek).

Rondleiding en bezoek aan zowel het deel met 'lage energie' als aan de 'passief woningen'.

14:30  tot 15:00: Toelichting bij het project

15:00 tot 16:00: Rondgang met bezoek en vragen

Rond 16:00 vertrekken we richting Laken.

In Laken passeren we nog het project van het OCMW en de Stad Brussel van  nieuwbouw van drie passiefwoningen in de Fineaustraat 34, 1020 Brussel. Dit project is momenteel in de opleveringsfase. Hierdoor kunnen we het  spijtig genoeg niet van binnen bezoeken, wel van buiten bekijken (passief huis standaard: 15 kWh/m³ per jaar).

Nadien fietsen we terug richting Brussel-Stad waar we eindigen op een terrasje (als het weer het toelaat).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Duurzame gebouwen

In Brussel is de bouwsector verantwoordelijk voor 75% van het energieverbruik en 70% van de CO2-uitstoot.

Daarom voert  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest talrijke  acties om de energie-efficiëntie van gebouwen fors te verbeteren en  technieken voor duurzame renovatie en bouw te promoten.

Sinds 2004 is het energieverbruik per inwoner met 16%  gedaald in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die goede resultaten zijn te danken aan het beleid gevoerd in het Gewest. Te beginnen met de  keuzes die werden gemaakt om de energie-efficiëntie van gebouwen  aanzienlijk te verbeteren dankzij de grootschalige promotie van duurzame renovatie- en bouwtechnieken. Dankzij vele maatregelen is het reeds  mogelijk een hoog niveau van energie- en milieuprestaties te bereiken: op termijn zijn de veralgemening van de normen "zeer laag verbruik" en  "passief" duidelijke doelstellingen van het beleid om Brussel als  koploper te positioneren inzake energie-efficiëntie voor gebouwen.

Passief- en lage-energiebouw veralgemenen

Een passiefgebouw gebruikt 10 keer minder energie voor verwarming  dan een klassieke constructie. In Brussel zal de reglementering deze  norm opleggen voor elke nieuwbouw vanaf 2015. Maar nu al zijn er acties - zoals "Voorbeeldgebouwen", projecten van de Brusselse overheid, maar  ook een stimulerings- of informatief beleid - die de passiefbouw bij  nieuwe constructies en de zeer lage energiebouw bij renovaties willen  veralgemenen.

Overheidssector als voorbeeld

De voorbije jaren hebben gemeenten als Schaarbeek, Jette of  Anderlecht zich ertoe verbonden hun programma's voor nieuwbouw met  passiefgebouwen te realiseren. De Brusselse regering van haar kant  streeft ernaar dat elk nieuw publiek project aan de passiefnorm  beantwoordt. De Plannen voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie  (P.L.A.G.E.) bevatten een aantal coherente en gecoördineerde acties om  het potentieel inzake energiebesparing te definiëren,  interventieprioriteiten uit te stippelen in overheidsgebouwen en de  bewoners ervan aan te sporen tot goed gedrag

Zeepziederij (OCMW Brussel Stad)

Het project van de zeepfabriek ligt binnen de perimeter van het Wijkcontract “Onze-Lieve-Vrouw-ten-Rode – Van Artevelde”.

Gebouw E krijgt een houtskeletverpakking met een laag cellulose van 14  cm dik en 5 cm rotswol in de installatielaag. Om condensatieproblemen te vermijden, werd voor het volgende complex gekozen: gipsplaten, minerale wol, OSB, damprem met variabele diffusie, cellulose, houtvezelplaten,  geventileerde sponning en bakstenen bekleding.Het gebouw is uitgerust met 40 m² thermische zonnepanelen die zorgen  voor 30 % van de behoefte aan sanitair warm water, een “night cooling” voor de luchtkoeling, een regenwatertank die het leidingwaterverbruik  doet afnemen met 45 % en een halfintensief groendak. Vanuit de logica  van het beheer van de biodiversiteit van de hele site wordt dit groendak aangelegd als een gemeenschappelijke terrastuin die ontmoetingen en dus ook de banden tussen de bewoners bevordert

Adres: Anderlechtstraat 131-147, 1000 Brussel
Bouwheer:OCMW Brussel
Architect:MDW Architecture
Studiebureaus:ATS, MK Engineering, Waterman TCA, MDW

Projectfiche:  http://app.bruxellesenvironnement.be/batex_search/Docs/fs_042_NL.pdf

--------

Voorbeeldgebouwen

Locquenghienstraat 

Duurzame reorganisatie van de binnenplaats van een huizenblok

Dit project behelst de bouw van een passiefgebouw voor de kantoren van  de Dienst Hygiëne van de stad Brussel en 12 appartementen, alsook de  renovatie van een lage-energiegebouw voor tijdelijke kinderopvang en 5  woningen. De gebruikte materialen zijn cellulose, houtvezels, blauwe steen, polyethyleenbuizen. Dankzij de zeer goede isolatie van de buitenschil en de verzorgde luchtdichtheid worden de verwarmingsbehoeften verlaagd tot 16 kWh/m².jaar. Een goed ontworpen ventilatiesysteem met warmtewisselaar beperkt het  effect van koudebruggen. Passieve koelstrategieën staan borg voor  comfort in de zomer. In de overige energiebehoeften wordt voorzien door 59,5 m² thermische zonnepanelen. Extensieve groendaken met een oppervlakte van 75 m², geluidwerend glas, zonweringen en "gezonde" verftypes dragen bij tot het welzijn van de  bewoners.

Adres:Locquenghienstraat 20-28 1000 Brussel
Bouwheer:Grondregie van de stadseigendommen van de stad Brussel
Architect:A2M sprl
Studiebureau:JZH

Meer info

Voorbeeldgebouwen

Bruyn west

Een voorbeeldproject op wijkniveau

Het project betreft de bouw van 79 woningen, een polyvalente zaal en 75 parkeerplaatsen, alsook de heraanleg van de groene zone aan de  achterkant van het terrein. Om het geheel aangenaam te maken, werd een beroep gedaan op een vrij  grote verscheidenheid aan gevelmaterialen:bakstenen (verschillende  kleuren), geschilderde bakstenen, kalkbepleistering, beton. De isolatie  van de gebouwen en de gekozen verwarmingsoplossingen resulteren in een  zeer laag verbruik van 10 kWh/m².jaar. Laterale ventilatie en een free-cooling systeem, 125 m² thermische  panelen en 110 m² fotovoltaïsche panelen werden geïnstalleerd. Het regenwater, dat uit de regenwatertanks komt, wordt door de bodem  opgenomen via bovengrondse geulen langs de verkeerswegen en voedt dit  drainerend/infiltrerend onweersbekken. Een extensief groendak van 2.500  m² en openbare/halfprivate ruimten (moestuinen) vervolledigen dit  project.

Adres:Bruynstraat 7-8 1120 Brussel
Bouwheer:OCMW van Brussel
Architect:Pierre Blondel Architectes sprl
Studiebureau:MK Eng., JZH & Partners, G. Brutsaert Architects