Archief

Brussel en zijn Rand

Datum: 29 april 2009 12:00
Details :

De Louis Paul Boonkring wil het debat over Brussel en Vlaamse ( of is het de Brusselse) Rand in een ander kader plaatsen: dat van de maakbaarheid van de samenleving, de groeiende polarisatie tussen arm en rijk, de angst voor de verstedelijking, de echte problemen van de mensen: dure huisvesting, groeiende armoede en achterstelling, falende herverdeling. Het boek "Mens, maatschappij en ruimte", dat is verschenen n.a.v. het plotse overlijden van sociaalgeograaf Henk Meert, vormt hiervoor onze inspiratiebron. Meert legde de vinger op de wonde van de ruimtelijke wanorde in en rond Brussel, de onbetaalbare huisvesting en de armoede.

Na dit debat komen 2 thema’s aan bod: de sociaal-economische ontwikkeling en de ruimtelijke ontwikkeling.

De gastsprekers zijn:
- Mia De Vits (voormalig secretaris ABVV)
- Guy Tordeur(secretaris ACV-BHV)
- een vertegenwoordiger van de Brusselse Raad voor het Leefmilieu
- Prof. Etienne Van Hecke